Torsdag den 16 september 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:4

Föredragningslista

2021/22:4

Torsdagen den 16 september 2021

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

1

2020/21:885 av Kristina Axén Olin (M)
Simundervisningen i skolan

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

2

COM(2021) 555 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 november 2021

MJU

3

COM(2021) 568 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en social klimatfond
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 november 2021

MJU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

4

2020/21:880 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Vuxna som vill utnyttja barn för sexuella ändamål
2020/21:882 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Utnyttjande av barn för köp av sexuella handlingar

 

5

2020/21:886 av Mikael Strandman (SD)
Prioritering av brottsoffer framför kriminella
2020/21:889 av Tobias Andersson (SD)
Skadestånd till våldtäktsmän

 

6

2020/21:887 av Tobias Andersson (SD)
Oskyldiga offer

 

 

Utrikesminister Ann Linde (S)

 

7

2020/21:888 av Tobias Andersson (SD)
Återvändande afghaner

 

 

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

8

2020/21:884 av Kristina Axén Olin (M)
Konvertering av utländska betyg

 

 

Statsrådet Lena Micko (S)

 

9

2020/21:883 av Hans Rothenberg (M)
Tystnadskultur i Sveriges kommuner

 

10

2020/21:893 av Lars Beckman (M)
Oseriösa byggföretag

 

 

Statsrådet Märta Stenevi (MP)

 

11

2020/21:895 av Tobias Andersson (SD)
Ökning av telefonsamtalen till Bris

 

12

2020/21:898 av Roger Haddad (L)
Utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

13

Frågor besvaras av:
Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Anna Hallberg (S)
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.