Torsdag den 17 juni 2021

Föredragningslista 2020/21:143

Föredragningslista

2020/21:143

Torsdagen den 17 juni 2021

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 27 maj

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2020/21:802 av Runar Filper (SD)
Det framtida ålfisket

 

3

2020/21:803 av Runar Filper (SD)
Upphörandet av det allmänna uppdraget

 

4

2020/21:804 av Runar Filper (SD)
Svenskt kustfiske

 

5

2020/21:805 av Staffan Eklöf (SD)
Ett projekt för att rädda ask och alm

 

6

2020/21:823 av Jessica Thunander (V)
Åtgärder mot olagligt cabotage på vägarna

 

 

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2020/21:UbU13 Gymnasieskolan

8 res. (M, SD, C, V, KD, L)

8

Bet. 2020/21:UbU20 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2020

 

9

Bet. 2020/21:UbU21 Riksrevisionens rapport om styrning av ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet

1 res. (M)

 

Näringsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2020/21:NU27 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi

6 res. (S, M, SD, C, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2020/21:JuU23 Polisfrågor

59 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

12

Bet. 2020/21:JuU28 Unga lagöverträdare

31 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

13

Bet. 2020/21:JuU30 Vapenfrågor

18 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

14

Bet. 2020/21:JuU32 Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden

9 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2020/21:KrU7 Barns och ungas läsning

15 res. (M, SD, KD, L)

16

Bet. 2020/21:KrU8 Ungdomspolitik

19 res. (M, SD, C, V, KD)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

17

Bet. 2020/21:UbU15 Vuxenutbildning

13 res. (M, SD, C, KD, L)

18

Statsministerns frågestund kl. 14.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.