Torsdag den 17 oktober 2019

Föredragningslista 2019/20:21

Föredragningslista

2019/20:21

Torsdagen den 17 oktober 2019

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

Pål Jonson (M) som suppleant i utrikesutskottet

Anmälan om kompletteringsval

2

Magdalena Schröder (M) som suppleant i utrikesutskottet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2019/20:44 av Pia Steensland (KD)
Rätten till personlig assistans

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

4

2019/20:29 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

UU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

5

2019/20:26 av Helena Lindahl (C)
Snöröjning av enskilda vägar

Frågestund kl. 14.00

6

Frågor besvaras av:
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Socialminister Lena Hallengren (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.