Torsdag den 19 maj 2022

Föredragningslista 2021/22:117

Föredragningslista

2021/22:117

Torsdagen den 19 maj 2022

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 28 april

Anmälan om kompletteringsval

2

Ulrika Karlsson (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

Anmälan om gruppledare för partigrupp

3

Rasmus Ling (MP) fr.o.m. idag

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

4

Annika Hirvonen (MP) som ersättare för gruppledare fr.o.m. idag

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2021/22:495 av Alexandra Anstrell (M)
Beslut gällande idrottsgymnasium

6

2021/22:496 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Åtgärder för att stoppa sexualbrott mot barn

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Motion

7

2021/22:4740 Nato och arbetet mot kärnvapen
avPer Bolund m.fl. (MP)
Motionen har lämnats in med anledning av händelse av större vikt
(9 kap. 15 § riksdagsordningen)

UU

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Näringsutskottets betänkande och utlåtande

8

Bet. 2021/22:NU27 Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi

9

Utl. 2021/22:NU28 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet

1 res. (M, SD, KD)

Socialutskottets betänkanden

10

Bet. 2021/22:SoU16 Folkhälsofrågor

28 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

11

Bet. 2021/22:SoU17 E-hälsa m.m.

19 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

12

Bet. 2021/22:SoU26 Nya regler för organdonation

6 res. (S, M, C, V, KD, L, MP)

Ärenden för debatt och avgörande

Konstitutionsutskottets betänkanden

13

Bet. 2021/22:KU36 Val och beslut i kommuner och regioner

1 res. (M)

14

Bet. 2021/22:KU34 Kommunala och regionala frågor

17 res. (M, SD, C, L)

Justitieutskottets betänkanden

15

Bet. 2021/22:JuU39 Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

16

Bet. 2021/22:JuU43 Skärpt straff för gravfridsbrott

3 res. (S, M, C, V, KD)

17

Bet. 2021/22:JuU32 Sekretess för ljuddämpare

Socialutskottets betänkande

18

Bet. 2021/22:SoU18 Socialtjänstfrågor – barn och unga

18 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Finansutskottets betänkande

19

Bet. 2021/22:FiU32 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

Frågestund kl. 14.00

20

Frågor besvaras av:
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)
Statsrådet Max Elger (S)
Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.