Torsdag den 19 september 2019

Föredragningslista 2019/20:7

Föredragningslista

2019/20:7

Torsdagen den 19 september 2019

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 29 augusti och torsdagen den 5 september

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

2

2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020
Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor
Utgiftsområde 1
Utgiftsområde 2 och 25-27
Utgiftsområde 3
Utgiftsområde 4
Utgiftsområde 5 och 7
Utgiftsområde 6
Utgiftsområde 8 och 10-12
Utgiftsområde 9
Utgiftsområde 13 och 14
Utgiftsområde 15 och 16
Utgiftsområde 17
Utgiftsområde 18
Utgiftsområde 19, 21 och 24
Utgiftsområde 20 och 23
Utgiftsområde 22

FiU
FiU
KU
FiU
SkU
JuU
UU
FöU
SfU
SoU
AU
UbU
KrU
CU
NU
MJU
TU

3

2019/20:2 Höständringsbudget för 2019

FiU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Utrikesminister Ann Linde (S)

4

2018/19:305 av Fredrik Malm (L)
Markering av Irans övergrepp mot hbtq-personer

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

5

2018/19:315 av Roger Haddad (L)
Hjälpmedel till elever som skriver nationella prov

Frågestund kl. 14.00

6

Frågor besvaras av:
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.