Torsdag den 21 november 2019

Föredragningslista 2019/20:36

Föredragningslista

2019/20:36

Torsdagen den 21 november 2019

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelse

 

1

Bengt Eliasson (L) som ledamot i riksdagens råd för Riksrevisionen

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Tina Acketoft (L) som ledamot i riksdagens råd för Riksrevisionen

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2019/20:124 av Karin Rågsjö (V)
Särskilda köer till svensk sjukvård

 

4

2019/20:135 av Karin Rågsjö (V)
Sjukvårdens ekonomi

 

5

2019/20:144 av Larry Söder (KD)
Utvärdering av elektronikskatten

 

6

2019/20:145 av Ellen Juntti (M)
Ungdomsbrottslighet och straffrabatt

 

7

2019/20:146 av Ann-Sofie Alm (M)
Tjänstemannastatus för all blåljuspersonal

 

8

2019/20:149 av Ann-Sofie Alm (M)
Resursfördelningen till migrationsdomstolarna

 

 

Ärenden för debatt

beslutas onsdagen den 27 november

Reservationer

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2019/20:UbU4 Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff

 


10

Bet. 2019/20:UbU5 Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

11

Bet. 2019/20:MJU5 Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

12

Frågor besvaras av:
Statsrådet Per Bolund (MP)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.