Torsdag den 22 november 2018

Föredragningslista 2018/19:20

Föredragningslista

2018/19:20

Torsdagen den 22 november 2018

Kl.

12.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 28 november

Reservationer

Socialutskottets betänkanden

1

Bet. 2018/19:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017

1 res. (SD)

2

Bet. 2018/19:SoU5 Bastjänstgöring för läkare

3 res. (SD, V)

3

Bet. 2018/19:SoU6 Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan

1 res. (SD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.