Torsdag den 23 mars 2017

Föredragningslista 2016/17:85

Föredragningslista

2016/17:85

Torsdagen den 23 mars 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 2 mars

Anmälan om ny riksdagsledamot

2

Patrik Engström (S) som ny riksdagsledamot från och med den 1 april 2017

Avsägelser

3

Katarina Brännström (M) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

4

Ulla Andersson (V) som suppleant i skatteutskottet

Anmälan om kompletteringsval

5

Katarina Brännström (M) som ledamot i socialutskottet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

6

2016/17:26 Tisdagen den 21 mars

TU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

7

2016/17:346 av Daniel Riazat (V)
Elevers rätt till modersmål

8

2016/17:353 av Saila Quicklund (M)
Statsrådets uttalande om skolidrotten

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

9

2016/17:FPM77 Ändring av kommittéförfarandeförordningen KOM(2017) 85

KU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

10

2016/17:138 Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017

FiU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Näringsutskottets betänkanden

11

Bet. 2016/17:NU12 Näringspolitik

30 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

12

Bet. 2016/17:NU11 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

1 res. (M, C, L, KD)

Utrikesutskottets betänkande

13

Bet. 2016/17:UU8 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet

3 res. (M, V, KD)

Frågestund kl. 14.00

14

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Åsa Regnér (S)
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.