Torsdag den 23 november 2017

Föredragningslista 2017/18:36

Föredragningslista

2017/18:36

Torsdagen den 23 november 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

Återrapportering från socialt toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt efter voteringen, dock tidigast klockan 16.15

______________________________________________________________________________

Anmälan om vice ordförande i utskott

1

Jessica Polfjärd (M) som vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2017/18:11 Torsdagen den 16 november

UU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2017/18:144 av Jörgen Warborn (M)
Beskattning av personaloptioner

4

2017/18:145 av Jörgen Warborn (M)
Expertskatten

5

2017/18:147 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Utökad budgetgranskning

6

2017/18:149 av Helena Bouveng (M)
Lönsamheten i att utbilda sig till sjuksköterska

7

2017/18:151 av Anette Åkesson (M)
Effekterna av höjda skatter

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

8

2017/18:FPM21 Direktiv om försäljning av varor KOM(2017) 637

CU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

9

2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården

SoU

10

2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 23 november

UU

Ärende för debatt och avgörande

Reservationer

Näringsutskottets betänkande

11

Bet. 2017/18:NU4 Statliga företag

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Frågestund kl. 14.00

12

Frågor besvaras av:
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Statsrådet Åsa Regnér (S)
Miljöminister Karolina Skog (MP)

13

Återrapportering från socialt toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.