Torsdag den 24 februari 2022

Föredragningslista 2021/22:72

Föredragningslista

2021/22:72

Torsdagen den 24 februari 2022

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 3 februari

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

2

2021/22:38 Tisdagen den 22 februari

FiU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2021/22:359 av Kjell Jansson (M)
Miljöbalken och långa handläggningstider

4

2021/22:361 av Thomas Morell (SD)
Skövdes roll som beredskapsflygplats

5

2021/22:367 av Louise Meijer (M)
Den danska dumpningen utanför Falsterbonäset

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

6

2021/22:FPM63 Universitetsstrategin COM(2022) 17, COM(2022) 16

UbU

7

2021/22:FPM64 Förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer COM(2021) 775

NU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

8

2021/22:121 Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet för personer med anknytning till utländska beskickningar, karriärkonsulat eller internationella organ

SfU

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

9

Bet. 2021/22:SfU12 Pensioner

14 res. (M, SD, C, V, KD, MP)

10

Bet. 2021/22:SfU13 Medborgarskap

9 res. (M, SD, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande

11

Bet. 2021/22:FiU44 Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

Socialutskottets betänkande

12

Bet. 2021/22:SoU11 Apoteks- och läkemedelsfrågor

14 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

Utbildningsutskottets betänkanden

13

Bet. 2021/22:UbU12 Studiestöd

11 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

14

Bet. 2021/22:UbU13 Förskolan

14 res. (M, SD, V, KD, L, MP)

15

Bet. 2021/22:UbU17 Gymnasieskolan

8 res. (SD, C, V, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

16

Bet. 2021/22:MJU13 Märkning och registrering av katter

2 res. (M, C, KD)

17

Bet. 2021/22:MJU16 Jakt och viltvård

6 res. (S, SD, V, KD, MP)

18

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.