Torsdag den 24 september 2015

Föredragningslista 2015/16:7

Föredragningslista

2015/16:7

Torsdagen den 24 september 2015

Kl.

12.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

14.00

Statsministerns frågestund

______________________________________________________________________________

Återrapportering från Europeiska rådets möte

1

Statsminister Stefan Löfven (S) återrapporterar från Europeiska rådets extrainsatta möte onsdagen den 23 september

Justering av protokoll

2

Protokollen från två sammanträden tisdagen den 15 september

Avsägelse

3

Jan-Olof Larsson (S) som ledamot i EU-nämnden fr.o.m. den 15 oktober

Anmälan om kompletteringsval

4

Johan Büser (S) som ledamoti EU-nämnden fr.o.m. den 15 oktober

Utökning av antalet suppleanter

5

Från 25 till 26 i socialutskottet

6

Från 28 till 29 i trafikutskottet

Val av extra suppleanter

7

Staffan Danielsson (C) som suppleant i socialutskottet

8

Göran Lindell (C) som suppleant i trafikutskottet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

9

2015/16:4 av Katarina Brännström (M)
Jobben i energisektorn

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

10

2015/16:FPM1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland KOM(2015) 365

NU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

11

2015/16:7 Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

SkU

12

2015/16:11 Ny instansordning för va-målen

CU

13

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.