Torsdag den 25 april 2019

Föredragningslista 2018/19:81

Föredragningslista

2018/19:81

Torsdagen den 25 april 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 4 april

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2018/19:188 av Lotta Olsson (M)
Konsekvensanalys vid rivning av dammar

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Gemensam debatt bet. 2018/19:UbU8, 2018/19:UbU9 och 2018/19:UbU10

Utrikesutskottets betänkanden

3

Bet. 2018/19:UU7 Interparlamentariska unionen (IPU)

4

Bet. 2018/19:UU11 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Justitieutskottets betänkanden

5

Bet. 2018/19:JuU10 Polisfrågor

86 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

6

Bet. 2018/19:JuU13 Kriminalvårdsfrågor

26 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Socialutskottets betänkande

7

Bet. 2018/19:SoU15 Frågor om psykisk ohälsa

19 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Utbildningsutskottets betänkanden

8

Bet. 2018/19:UbU8 Grundläggande om utbildningen

42 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

9

Bet. 2018/19:UbU9 Lärare och elever

51 res. (M, SD, C, V, KD, L)

10

Bet. 2018/19:UbU10 Övergripande skolfrågor

49 res. (M, SD, C, V, KD, L)

11

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.