Torsdag den 26 mars 2020

Föredragningslista 2019/20:94

Föredragningslista

2019/20:94

Torsdagen den 26 mars 2020

Kl.

09.00

Bordläggningsplenum

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 5 mars

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

2

2019/20:108 Riksrevisionens rapport om Svenska skeppshypotekskassan

FiU

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 – Åtgärder med anledning av coronaviruset

3

2019/20:3519 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

4

2019/20:3520 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

med anledning av redog. 2019/20:ER1 Europarådets svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2019

5

2019/20:3511 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek (båda C)

UU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Finansutskottets betänkande

6

Bet. 2019/20:FiU53 Ändringar i statens budget för 2020 – Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset


Skatteutskottets betänkanden

7

Bet. 2019/20:SkU21 Företag, kapital och fastighet

19 res. (M, SD, C, V, KD)

8

Bet. 2019/20:SkU23 Mervärdesskatt

6 res. (M, SD, C, KD)

Frågestund kl. 14.00

9

Frågor besvaras av:
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Utrikesminister Ann Linde (S)
Statsrådet Jennie Nilsson (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.