Torsdag den 26 november 2020

Föredragningslista 2020/21:42

Föredragningslista

2020/21:42

Torsdagen den 26 november 2020

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 5 november

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

2

2020/21:165 av Jan Ericson (M)
Den tillfälliga lagen om utökat mandat för regeringen under pandemin

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

3

2020/21:53 Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden

FiU

 

EU-dokument

 

4

COM(2020) 667 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén Kemikaliestrategi för hållbarhet På väg mot en giftfri miljö

MJU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Socialutskottets betänkanden

 

5

Bet. 2020/21:SoU10 Huvudmannaskap för personlig assistans

1 res. (S, C, L, MP)

6

Bet. 2020/21:SoU11 Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper

1 res. (S, C, L, MP)


 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2020/21:MJU5 Skyddsjakt på varg

3 res. (S, V, L, MP)

8

Bet. 2020/21:MJU3 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar

4 res. (M, SD, KD)

9

Bet. 2020/21:MJU4 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

1 res. (V)

 

Frågestund kl. 14.00

 

10

Frågor besvaras av:
Statsrådet Per Bolund (MP)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.