Torsdag den 26 oktober 2017

Föredragningslista 2017/18:24

Föredragningslista

2017/18:24

Torsdagen den 26 oktober 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

Beslut efter debattens slut

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

1

2017/18:35 Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar

JuU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Finansutskottets betänkande

2

Bet. 2017/18:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016

Trafikutskottets betänkande

3

Bet. 2017/18:TU3 Regelförenkling för sjöfarten

Frågestund kl. 14.00

4

Frågor besvaras av:
Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Åsa Regnér (S)
Statsrådet Tomas Eneroth (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.