Torsdag den 28 april 2016

Föredragningslista 2015/16:100

Föredragningslista

2015/16:100

Torsdagen den 28 april 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 7 april

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2015/16:562 av Robert Hannah (L)
Erkännande av seyfo – folkmordet på armenierna

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 11 maj kl. 16.00

Reservationer

Utrikesutskottets betänkanden

3

Bet. 2015/16:UU16 Interparlamentariska unionen (IPU)

4

Bet. 2015/16:UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Frågestund kl. 14.00

5

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Statsrådet Kristina Persson (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statsrådet Gabriel Wikström (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.