Torsdag den 28 januari 2016

Föredragningslista 2015/16:60

Föredragningslista

2015/16:60

Torsdagen den 28 januari 2016

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Protokollen från sammanträdena torsdagen den 14 och fredagen den 15 januari

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2015/16:313 av Christian Holm Barenfeld (M)
Ineffektiva arbetsmarknadsutbildningar

 

3

2015/16:328 av Lotta Finstorp (M)
Förenklade biståndsbedömningar

 

4

2015/16:329 av Lars-Arne Staxäng (M)
Särskilda boendeformer för äldre

 

5

2015/16:330 av Lotta Finstorp (M)
Brister i äldreomsorgen

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

6

P8_TA(2015) 0395 Förslag till rådets beslut om antagande av bestämmelserna om ändring av akten om allmänna och direkta val av ledamöter av Europaparlamentet

KU

 

Interpellationssvar

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

7

2015/16:273 av Edward Riedl (M)
Skydd för offer för hämndporrbrott

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

8

2015/16:320 av Allan Widman (L)
Veteranutredningen

 

9

Statsministerns frågestund kl. 14.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.