Torsdag den 28 maj 2020

Föredragningslista 2019/20:127

Föredragningslista

2019/20:127

Torsdagen den 28 maj 2020

Kl.

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Frågestund

1

Frågor besvaras av:
Statsrådet Mikael Damberg (S)
Utrikesminister Ann Linde (S)
Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 7 maj

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.