Torsdag den 28 mars 2019

Föredragningslista 2018/19:69

Föredragningslista

2018/19:69

Torsdagen den 28 mars 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 7 mars

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2018/19:123 av Amineh Kakabaveh (V)
Turkiet inför valet 2019

3

2018/19:129 av Amineh Kakabaveh (V)
Sverige och den internationella feministiska kampen

4

2018/19:130 av Amineh Kakabaveh (V)
Iranska kvinnor

5

2018/19:149 av Larry Söder (KD)
Ändringar i vattentjänstlagen

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Kulturutskottets betänkande

6

Bet. 2018/19:KrU13 Frågor om konstarterna och film

20 res. (M, SD, C, V, L)

Skatteutskottets betänkanden

7

Bet. 2018/19:SkU7 Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto

1 res. (KD)

8

Bet. 2018/19:SkU8 Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel

1 res. (SD)

9

Bet. 2018/19:SkU10 Inkomstskatt

20 res. (M, SD, C, KD, L)

10

Bet. 2018/19:SkU14 Skatteförfarande och folkbokföring

25 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialutskottets betänkanden

11

Bet. 2018/19:SoU13 Äldrefrågor

28 res. (M, SD, C, KD, L)

12

Bet. 2018/19:SoU14 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre

7 res. (M, SD, C, V, KD)

Trafikutskottets betänkande

13

Bet. 2018/19:TU7 Trafiksäkerhet

28 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Näringsutskottets betänkanden

14

Bet. 2018/19:NU7 Näringspolitik

30 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

15

Bet. 2018/19:NU8 Regional tillväxtpolitik

11 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

16

Bet. 2018/19:AU8 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

21 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Frågestund kl. 14.00

17

Frågor besvaras av:
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.