Torsdag den 3 december 2015

Föredragningslista 2015/16:38

Föredragningslista

2015/16:38

Torsdagen den 3 december 2015

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om ersättare

1

Rolf Åbjörnsson (KD) som ersättare fr.o.m. den 14 januari 2016 t.o.m. den 4 mars 2016 under Jakob Forssmeds (KD) ledighet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2015/16:205 av Johan Hultberg (M)
Regeringens försämring av supermiljöbilspremien

3

2015/16:207 av Åsa Coenraads (M)
Varg

4

2015/16:210 av Christian Holm Barenfeld (M)
Jakt- och vargsituationen i Värmland

5

2015/16:232 av Johan Forssell (M)
Målet om nio dagars sjukfrånvaro

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Skatteutskottets betänkanden

6

Bet. 2015/16:SkU7 Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

1 res. (SD)

7

Bet. 2015/16:SkU9 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

1 res. (SD)

8

Bet. 2015/16:SkU10 Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket

9

Bet. 2015/16:SkU11 Informationsutbytesavtal med Guatemala

10

Bet. 2015/16:SkU12 Informationsutbytesavtal med Vanuatu

Näringsutskottets betänkande

11

Bet. 2015/16:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Ärenden för debatt och avgörande

Socialförsäkringsutskottets betänkande

12

Bet. 2015/16:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

9 res. (M, SD, L,KD)

Utrikesutskottets betänkande

13

Bet. 2015/16:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1 res. (M)

Civilutskottets betänkande

14

Bet. 2015/16:CU9 Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer

1 res. (V)

Skatteutskottets betänkanden

15

Bet. 2015/16:SkU8 Beskattning av säkerhetsreserv

1 res. (SD)

16

Bet. 2015/16:SkU13 Vissa frågor på området för indirekta skatter

1 res. (SD)

Frågestund kl. 14.00

17

Frågor besvaras av:
Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)
Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Statsrådet Anna Johansson (S)
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.