Torsdag den 3 oktober 2019

Föredragningslista 2019/20:14

Föredragningslista

2019/20:14

Torsdagen den 3 oktober 2019

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 12 och fredagen den 13 september

Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning

2

Annika Strandhäll (S) har entledigats som statsråd fr.o.m. den 1 oktober

3

Lena Micko (S) har förordnats som statsråd fr.o.m. den 1 oktober

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

4

Maria Nilsson (L) fr.o.m. den 12 augusti

Anmälan om kompletteringsval

5

Amanda Palmstierna (MP) som suppleant i civilutskottet och som ledamot i EU-nämnden

6

Anna Sibinska (MP) som suppleant i utbildningsutskottet

7

Lena Emilsson (S) som suppleant i skatteutskottet och civilutskottet fr.o.m. den 4 oktober t.o.m. den 3 november under Ola Möllers (S) ledighet

8

Inga-Lill Sjöblom (S) som suppleant i justitieutskottet, civilutskottet och utbildningsutskottet fr.o.m. den 21 oktober 2019 t.o.m. den 17 maj 2020 under Sanne Lennströms (S) ledighet

9

Nermina Mizimovic (S) som suppleant i konstitutionsutskottet och skatteutskottet fr.o.m. den 7 november 2019 t.o.m. den 14 februari 2020 under Laila Naraghis (S) ledighet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

10

2019/20:7 av Bengt Eliasson (L)
Försäkringskassans arbete med assistansersättningen

11

2019/20:15 av Linda Ylivainio (C)
Ambulanser över gränsen

12

2019/20:21 av Edward Riedl (M)
Beskattningen av bensin och diesel

Anmälan om uteblivna svar på interpellationer

13

2018/19:282 av Hans Rothenberg (M)
Socialförsäkringssystemet för företagare

14

2018/19:289 av Solveig Zander (C)
En tydlig sjukförsäkringsprocess

Anmälan om uteblivna svar på skriftliga frågor

15

2018/19:953 av Anders W Jonsson (C)
Omvårdnadsbidrag och övergångsregler

16

2019/20:65 av Katarina Brännström (M)
Hög sjukfrånvaro hos kvinnor

17

2019/20:66 av Katarina Brännström (M)
Pensionärer som missar bostadstillägg

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

18

2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina

UU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

19

2019/20:12 av Amineh Kakabaveh (-)
Förebyggande av hedersförtryck i skolan och bortförande av barn

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

20

2018/19:295 av Hans Rothenberg (M)
Elsparkcyklar i stadsmiljöer
2018/19:307 av Jens Holm (V)
Ordning och reda kring elskotrar

Frågestund kl. 14.00

21

Frågor besvaras av:
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Utbildningsminister Anna Ekström (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.