Torsdag den 30 januari 2020

Föredragningslista 2019/20:66

Föredragningslista

2019/20:66

Torsdagen den 30 januari 2020

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Anmälan om ny riksdagsledamot

1

Malin Danielsson (L) som ny ledamot i riksdagenfr.o.m. den 1 februari

Avsägelser

2

Lars Thomsson (C) som suppleant i justitieutskottet

3

Hans Rothenberg (M) som suppleant i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2019/20:284 av Magnus Oscarsson (KD)
Åtgärder mot vildsvin

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelser

5

2019/20:66 Redovisning av verksamheten i Internationella utvecklingsfonden 2019

FiU

6

2019/20:71 Riksrevisionens rapport om stöd till renovering och energieffektivisering

CU


Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

7

2019/20:166 av Maria Malmer Stenergard (M)
Åtgärder för en hållbar migrationspolitik

8

2019/20:209 av Larry Söder (KD)
Inrättande av ett testamentsregister

9

2019/20:211 av Sara Gille (SD)
Barn som förs utomlands och utsätts för hedersbrott
2019/20:212 av Angelica Lundberg (SD)
Bortförda barn som utsätts för hedersbrott

Socialminister Lena Hallengren (S)

10

2019/20:263 av Mikael Eskilandersson (SD)
Barnskydd vid brottsmisstanke

11

2019/20:276 av Sofia Nilsson (C)
Apotekens roll för en nära och hälsofrämjande vård

Frågestund kl. 14.00

12

Frågor besvaras av:
Statsrådet Mikael Damberg (S)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Statsrådet Lena Micko (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.