Torsdag den 30 november 2017

Föredragningslista 2017/18:40

Föredragningslista

2017/18:40

Torsdagen den 30 november 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 9 och fredagen den 10 november

Anmälan om ändrad partibeteckning

2

Stefan Nilsson har den 29 november anmält att han inte längre tillhör Miljöpartiets riksdagsgrupp

Avsägelser

3

Stefan Nilsson (-) som suppleant i justitieutskottet, socialutskottet och EU-nämnden

4

Richard Jomshof (SD) som suppleant i utbildningsutskottet fr.o.m. den 1 december

Anmälan om kompletteringsval

5

Lars Püss (M) som suppleant i socialutskottet fr.o.m. den 29 januari 2018 t.o.m. den 6 maj 2018 under Jenny Peterssons (M) ledighet

6

Crister Spets (SD) som suppleant i utbildningsutskottet fr.o.m. den 1 december t.o.m. den 28 februari 2018

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

7

2017/18:120 av Beatrice Ask (M)
Skolans betydelse för att förebygga våldsbejakande extremism

8

2017/18:174 av Edward Riedl (M)
Preclearance på Arlanda

9

2017/18:188 av Cecilia Magnusson (M)
Återställande av biografmomsen

10

2017/18:189 av Cecilia Magnusson (M)
En parlamentarisk filmutredning

11

2017/18:190 av Cecilia Magnusson (M)
Illegal spridning av film

12

2017/18:191 av Cecilia Magnusson (M)
Digitalisering av filmarvet

13

2017/18:192 av Cecilia Magnusson (M)
Framtiden för Svenska Filminstitutet

14

2017/18:203 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Finansiella risker kopplat till miljözoner

15

2017/18:218 av Josef Fransson (SD)
Statliga institutioner och fake news

16

2017/18:224 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Ett fungerande växtskydd för jordbruket

17

2017/18:225 av Lars Beckman (M)
Landsbygdens villkor

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Skatteutskottets betänkande

18

Bet. 2017/18:SkU6 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

1 res. (SD)

Utrikesutskottets betänkande

19

Bet. 2017/18:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

3 res. (M, SD, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

20

Bet. 2017/18:MJU7 Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet

Ärenden för debatt och avgörande

Socialutskottets betänkanden

21

Bet. 2017/18:SoU12 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet

22

Bet. 2017/18:SoU5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

20 res. (S, SD, MP, C, V, L, KD)

Frågestund kl. 14.00

23

Frågor besvaras av:
Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statsrådet Heléne Fritzon (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.