Torsdag den 5 december 2019

Föredragningslista 2019/20:45

Föredragningslista

2019/20:45

Torsdagen den 5 december 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 14 och fredagen den 15 november

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2019/20:147 av Jens Holm (V)
Uppköp av utsläppskrediter

3

2019/20:154 av Ludvig Aspling (SD)
Biståndet till Afghanistan

4

2019/20:164 av Sofia Westergren (M)
Regeringens skattehöjningar

5

2019/20:166 av Maria Malmer Stenergard (M)
Åtgärder för en hållbar migrationspolitik

6

2019/20:167 av Boriana Åberg (M)
Skattepolitiken och konkurrenskraften

7

2019/20:168 av Helena Bouveng (M)
Regeringens gröna skattehöjningar

8

2019/20:183 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bristande konkurrensneutralitet

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkande

9

Bet. 2019/20:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

3 res. (SD, V, KD)

Civilutskottets betänkande

10

Bet. 2019/20:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2 res. (SD, V)

Ärende för debatt och avgörande

Kulturutskottets betänkande

11

Bet. 2019/20:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Frågestund kl. 14.00

12

Frågor besvaras av:
Statsrådet Mikael Damberg (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.