Torsdag den 6 maj 2021

Föredragningslista 2020/21:120

Föredragningslista

2020/21:120

Torsdagen den 6 maj 2021

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

 

15.15

 

Särskild debatt

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 15 april

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Ulrika Karlsson (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2020/21:688 av Joar Forssell (L)
Exportkrediter till affärer med Belarus

 

4

2020/21:692 av Alexandra Anstrell (M)
Sveriges insatser i Mali

 

5

2020/21:696 av Sofia Westergren (M)
Yrkeschaufförernas arbetsmiljö

 

6

2020/21:701 av Linda Lindberg (SD)
Skyddat boende för barn

 

7

2020/21:702 av Eric Palmqvist (SD)
Sverige som gruvnation

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

8

COM(2021) 89 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i det europeiska partnerskap för metrologi som har inletts av flera medlemsstater
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 29 juni 2021

UbU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

9

2020/21:592 av Thomas Morell (SD)
Förordnande som vägtransportledare

 

10

2020/21:625 av Thomas Morell (SD)
Stärkta kontroller av den yrkesmässiga trafiken

 

11

2020/21:626 av Thomas Morell (SD)
Kompetensen inom Åklagarmyndigheten

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

12

Frågor besvaras av:
Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

13

Särskild debatt om det grova och dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer kl. 15.15

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.