Torsdag den 7 februari 2019

Föredragningslista 2018/19:49

Föredragningslista

2018/19:49

Torsdagen den 7 februari 2019

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 17 och fredagen den 18 januari

Avsägelser

2

Janine Alm Ericson (MP)som ledamot i finansutskottet och som suppleant i utrikesutskottet och socialförsäkringsutskottet

3

Alice Bah Kuhnke (MP) som ledamot i utrikesutskottet

4

Karolina Skog (MP) som ledamot i utbildningsutskottet

5

Gustav Fridolin (MP) som ledamot i EU-nämnden

Anmälan om kompletteringsval

6

Karolina Skog(MP) som ledamot i finansutskottet och som suppleant i justitieutskottet och socialförsäkringsutskottet

7

Janine Alm Ericson (MP) som ledamot i utrikesutskottet, krigsdelegationen och Utrikesnämnden

8

Gustav Fridolin (MP) som ledamot i utbildningsutskottet

9

Rasmus Ling (MP) som suppleant i finansutskottet och försvarsutskottet

10

Emma Berginger (MP) som suppleant i civilutskottet

11

Elisabeth Falkhaven (MP) som suppleant i utrikesutskottet

12

Mats Nordberg (SD) som suppleant i utrikesutskottet

13

Mats Berglund (MP) som suppleant i kulturutskottet och utbildningsutskottet

14

Lorentz Tovatt (MP) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

15

Maria Gardfjell (MP) som suppleant i näringsutskottet

16

Rebecka Le Moine (MP) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

17

Alice Bah Kuhnke (MP) som ledamot i EU-nämnden

18

Erik Ezelius (S) som ledamot i riksdagsstyrelsen och valberedningen

Anmälan om vice gruppledare för partigrupp

19

Erik Ezelius (S)

20

Janine Alm Ericson (MP)

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

21

2018/19:14 av Sten Bergheden (M)
Gårdsförsäljning

22

2018/19:32 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Åtgärder för att göra det mer lönsamt för låginkomsttagare att arbeta

23

2018/19:34 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Finansiering av planerade reformer

24

2018/19:37 av Larry Söder (KD)
Taket för uppskov med reavinstskatt

25

2018/19:43 av Tony Haddou (V)
Nedläggningen av Kronofogdens kontor på mindre orter

26

2018/19:44 av Håkan Svenneling (V)
Nedläggningen av Kronofogden i Arvika

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

27

2018/19:FPM32 Meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik COM(2019) 8

SkU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

28

2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

NU

Redogörelse

29

2018/19:ÖN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens överklagandenämnd 2018

KU


Debatt med anledning av interpellationssvar

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

30

2018/19:39 av Jan Ericson (M)
Arbetslöshetsmålet

Frågestund kl. 14.00

31

Frågor besvaras av:
Finansminister Magdalena Andersson (S)
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

_________________________