Torsdag den 8 april 2021

Föredragningslista 2020/21:104

Föredragningslista

2020/21:104

Torsdagen den 8 april 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 18 mars

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2020/21:608 av Lars Beckman (M)
Den framtida a-kassan

3

2020/21:617 av Lars Beckman (M)
Konsumenters ansvar för arbetsmiljön vid delad entreprenad

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2020/21:FPM93 Ett år efter utbrottet av covid-19: finanspolitiska insatser COM(2021) 105

FiU

Anmälan om avskrivning av proposition

5

2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

6

2020/21:3909 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

7

2020/21:3910 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

8

2020/21:3925 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

UU

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

Socialutskottets utlåtande och betänkande

9

Utl. 2020/21:SoU35 Grönbok om åldrande – Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna

10

Bet. 2020/21:SoU36 Livmoderhalscancer

Skatteutskottets betänkanden

11

Bet. 2020/21:SkU20 Punktskatt

35 res. (M, SD, C, V, KD, L)

12

Bet. 2020/21:SkU22 Skatteförfarande och folkbokföring

41 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Utbildningsutskottets betänkande

13

Bet. 2020/21:UbU10 Övergripande skolfrågor

18 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Skatteutskottets betänkanden

14

Bet. 2020/21:SkU18 Inkomstskatt

31 res. (M, SD, C, V, KD, L)

15

Bet. 2020/21:SkU19 Företag, kapital och fastighet

26 res. (M, SD, C, V, KD, L)

16

Bet. 2020/21:SkU21 Mervärdesskatt

9 res. (M, SD, C, KD)

Utbildningsutskottets betänkande

17

Bet. 2020/21:UbU11 Lärare och elever

23 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Frågestund kl. 14.00

18

Frågor besvaras av:
Statsrådet Mikael Damberg (S)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.