Torsdag den 8 mars 2018

Föredragningslista 2017/18:81

Föredragningslista

2017/18:81

Torsdagen den 8 mars 2018

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 15 februari

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Vasiliki Tsouplaki (V) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

3

2017/18:116 En amnesti för explosiva varor

FöU

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

4

Bet. 2017/18:JuU18 Unga lagöverträdare

21 res. (M, SD, C, V, L, KD, -)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Civilutskottets betänkande

 

5

Bet. 2017/18:CU9 Hyresrätt

28 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Socialutskottets betänkande

 

6

Bet. 2017/18:SoU18 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården

7 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

7

Bet. 2017/18:AU8 Arbetsmiljö och arbetstid

11 res. (S, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Frågestund kl. 14.00

 

8

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Socialminister Annika Strandhäll (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.