Torsdag den 9 maj 2019

Föredragningslista 2018/19:89

Föredragningslista

2018/19:89

Torsdagen den 9 maj 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

1

2018/19:221 av Johan Hultberg (M)
Föräldrastödsprogram

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2018/19:FPM46 Meddelande om att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom EU COM(2019) 163

KU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Näringsutskottets betänkanden

3

Bet. 2018/19:NU11 Mineralpolitik

10 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

4

Bet. 2018/19:NU12 Elmarknadsfrågor

8 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Utrikesutskottets betänkande

5

Bet. 2018/19:UU6 Europarådet

Ärenden för debatt och avgörande

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

6

Bet. 2018/19:MJU14 Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

Utbildningsutskottets betänkanden

7

Bet. 2018/19:UbU13 Högskolan

59 res. (M, SD, C, V, KD, L)

8

Bet. 2018/19:UbU14 Forskning

16 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Frågestund kl. 14.00

9

Frågor besvaras av:
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.