Torsdagen den 11 november 2010

Föredragningslista 2010/11:13

2010/11:13

Torsdagen den 11 november 2010

14.00

Statsministerns frågestund

________________________________________________________

    

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

1                                     

2010/11:7 Tisdagen den 9 november

FiU

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2                                     

2010/11:23 av Karin Åström (S)

Elleveranser i Tornedalen

3                                     

2010/11:28 av Leif Pettersson (S)

Framtiden för I 19 i Boden

4                                     

2010/11:30 av Sven-Erik Bucht (S)

Försvarets vinterförmåga

5                                     

2010/11:38 av Amineh Kakabaveh (V)

Konsekvenser för kvinnor med anledning av tvåårsregeln i utlänningslagen

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

6                                     

2010/11:27 Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011

FöU

    

Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

7                                     

2010/11:FPM18 Meddelande om flygpassageraruppgifter för brottsbekämpning utanför EU KOM(2010)492

JuU

    

8                                     

Statsministerns frågestund

     

    

                                   ______________________________