Torsdagen den 18 november 2010

Föredragningslista 2010/11:17

2010/11:17

Torsdagen den 18 november 2010

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet fredagen den 12 november

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2                                     

2010/11:39 av Jens Holm (V)

Regeringens insatser för Västsahara

3                                     

2010/11:46 av Josefin Brink (V)

Samordning av förtida pensionsuttag och arbetslöshetsersättning

4                                     

2010/11:47 av Bodil Ceballos (MP)

Den tysta diplomatin som återvändsgränd

    

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Statsrådet Maria Larsson (KD)

5                                     

2010/11:34 av Eva Olofsson (V)

Bemanning i demensvården

Miljöminister Andreas Carlgren (C)

6                                     

2010/11:14 av Matilda Ernkrans (S)

Sveriges röst i klimatförhandlingarna

7                                     

2010/11:16 av Jens Holm (V)

Ländernas självbestämmande angående GMO

8                                     

2010/11:24 av Åsa Romson (MP)

Förhöjda halter av PFOS i norra och östra Mälaren

9                                     

2010/11:33 av Åsa Romson (MP)

Biologisk mångfald och täkter

10                                 

2010/11:36 av Anders Ygeman (S)

Flyget och utsläppshandeln

Socialminister Göran Hägglund (KD)

11                                 

2010/11:37 av Gunilla Svantorp (S)

Nationellt samordnad luftburen ambulanssjukvård

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

12                                 

2010/11:40 av Sven-Erik Österberg (S)

Bristande granskning av jobbcoacher

Statsrådet Peter Norman (M)

13                                 

2010/11:35 av Lars Johansson (S)

Bonus i statliga företag

2010/11:41 av Sven-Erik Österberg (S)

Konkreta åtgärder mot det fortsatta systemet med bonusutbetalningar

    

Frågestund kl. 14.00

14                                 

Frågor besvaras av:

Socialminister Göran Hägglund (KD)

Statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Statsrådet Peter Norman (M)

Statsrådet Ulf Kristersson (M)

Statsrådet Erik Ullenhag (FP)

     

    

                                   ______________________________