Torsdagen den 21 juni 2007

Föredragningslista 2006/07:131

2006/07:131

Torsdagen den 21 juni 2007

Kl.

09.00

Interpellationssvar

     

     

     

Justering av protokoll

Protokollet från sammanträdet fredagen den 15 juni

     

Startdatum för riksmötet 2007/08

Tisdagen den 18 september

     

Meddelande om försök med interpellationer under augusti och september

     

Svar på interpellationer

Statsrådet Sten Tolgfors (m)

2006/07:515 av Peter Eriksson (mp)

Oljebolagens investeringar i Sudan

2006/07:594 av Carina Adolfsson Elgestam (s)

Nedskärningarna av Exportrådets verksamhet

Utrikesminister Carl Bildt (m)

2006/07:620 av Börje Vestlund (s)

Den kaotiska situationen vid Prideparaden i Moskva

2006/07:622 av Gunnar Andrén (fp)

Kirunasvenskarnas öden

Statsrådet Gunilla Carlsson (m)

2006/07:603 av Staffan Danielsson (c)

Tillväxt i Afrikas jordbruk

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

2006/07:576 av Ulf Holm (mp)

En parlamentarisk utredning om obligatorisk a-kassa

2006/07:570 av Nikos Papadopoulos (s)

Människor med utländsk bakgrund som står längst bort från arbetsmarknaden

2006/07:573 av Maryam Yazdanfar (s)

Unga långtidsarbetslösa

2006/07:583 av Bosse Ringholm (s)

Vallöften till långtidsarbetslösa

2006/07:587 av Patrik Björck (s)

EG-rättens stöd till fackföreningsrörelsens kamp mot diskriminering av utländsk arbetskraft

2006/07:590 av Peter Hultqvist (s)

Försämrat arbetsmiljöarbete

2006/07:586 av Ann-Christin Ahlberg (s)

Jobb- och utvecklingsgarantin

2006/07:619 av Ann-Christin Ahlberg (s)

Allvarliga konsekvenser av förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

2006/07:621 av Eva-Lena Jansson (s)

Satsning på arbeten för ungdomar

2006/07:630 av Luciano Astudillo (s)

Ökad risk för hot och våld mot arbetsförmedlare

2006/07:632 av Jasenko Omanovic (s)

Arbetssökande med funktionshinder

Statsrådet Tobias Billström (m)

2006/07:611 av Kalle Larsson (v)

Sjukvård till asylsökande och gömda

     

     

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

2006/07:28 Fredagen den 25 maj

2006/07:29 Fredagen den 1 juni

     

     

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

2006/07:124 Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter

SoU

2006/07:126 Tillsyn över hundar och katter
Talmannen föreslår att motionstiden för dessa ärenden förlängs till den 21 september

MJU

Motioner

med anledning av prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m.

2006/07:Sf22 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

SfU

2006/07:Sf23 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

SfU

2006/07:Sf24 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

SfU

     

     

    

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.