Torsdagen den 25 november 2010

Föredragningslista 2010/11:21

2010/11:21

Torsdagen den 25 november 2010

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

________________________________________________________

    

1                                     

Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

    

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2                                     

2010/11:53 av Johan Andersson (S)

Nationella mål för fortsatt vindkraftsutbyggnad

    

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

3                                     

2010/11:70 av Börje Vestlund (S)

Ett nytt operahus i Stockholm

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

4                                     

2010/11:51 av Tina Ehn (MP)

Bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter

2010/11:61 av Suzanne Svensson (S)

Registreringen av amatör- och bevarandesorter och utvecklingen av landsbygden

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

5                                     

2010/11:FPM30 Meddelande om strategi för grundläggande rättigheter KOM(2010)573

KU

6                                     

2010/11:FPM31 Grönbok om budgetstöd till tredje land KOM(2010)586

UU

    

Frågestund kl. 14.00

7                                     

Frågor besvaras av:

Utrikesminister Carl Bildt (M)

Statsrådet Maria Larsson (KD)

Miljöminister Andreas Carlgren (C)

Försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

     

    

                                   ______________________________