Torsdagen den 31 januari 2008

Föredragningslista 2007/08:60

2007/08:60

Torsdagen den 31 januari 2008

Kl.

12.00

Aktuell debatt

14.00

Statsministerns frågestund

________________________________________________________

     

    

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokoll från sammanträdena torsdagen den 24 och
fredagen den 25 januari

Avsägelser

2                                     

Pär Nuder (s) som ledamot i finansutskottet

3                                     

Thomas Östros (s) som ledamot i näringsutskottet

    

Anmälan om kompletteringsval

4                                     

Thomas Östros (s) som ledamot i finansutskottet

     

     

Ansökan om ledighet, m.m.

5                                     

Tommy Waidelich (s) fr.o.m. den 11 februari t.o.m.
den 13 april 2008

Ersättare Jan Emanuel Johansson (s)

    

Aktuell debatt

6                                     

Aktuell debatt om kommissionens förslag om energi- och klimatpolitiken

    

Meddelande om utrikespolitisk debatt

7                                     

Onsdagen den 13 februari kl. 09.00

8                                     

Anmälan om sammansatt justitie- och socialutskott

     

     

    

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

9                                     

2007/08:316 av Lars Johansson (s)

Höjd skatt för frivilligarbetare

10                                 

2007/08:336 av Ulla Andersson (v)

Höga direktörslöner

11                                 

2007/08:339 av Patrik Björck (s)

En obligatorisk a-kassa

12                                 

2007/08:341 av Patrik Björck (s)

Konsekvenserna av domen i Lavalmålet

     

   

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

13                                 

2007/08:14 Onsdagen den 12 december

14                                 

2007/08:15 Fredagen den 15 december

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

15                                 

2007/08:FPM62 Meddelande om översyn av Lamfalussyprocessen KOM(2007)727

FiU

16                                 

2007/08:FPM63 Rambeslut om användning av flygpassageraruppgifter för brottsbekämpande ändamål KOM(2007)654

JuU

    

17                                 

Statsministerns frågestund kl. 14.00

     

    

                                   ______________________________