Torsdagen den 4 november 2010

Föredragningslista 2010/11:10

2010/11:10

Torsdagen den 4 november 2010

Kl.

12.00

Allmänpolitisk debatt (forts.)

________________________________________________________

    

Avsägelse

1                                     

Carina Ohlsson (S) som suppleant i trafikutskottet

     

Anmälan om kompletteringsval

2                                     

Monica Green (S) som suppleant i trafikutskottet

    

3                                     

Allmänpolitisk debatt (forts.)

     

    

                                   ______________________________