Torsdagen den 5 september 2013

Föredragningslista 2012/13:135

2012/13:135

Torsdagen den 5 september 2013

Kl.

13.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

     

     

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 29 augusti

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

2                                     

2012/13:39 Tisdagen den 27 augusti

SfU

3                                     

2012/13:41 Tisdagen den 27 augusti

MJU

4                                     

2012/13:38 Torsdagen den 29 augusti

TU

          

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

5                                     

2012/13:FPM148 Gemensam avvecklingsmekanism KOM(2013) 520

FiU

6                                     

2012/13:FPM149 Direktiv om paketresor och assisterade researrangemang KOM(2013) 512

CU

7                                     

2012/13:FPM150 Ändringar i direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning, såvitt gäller automatiskt informationsutbyte KOM(2013) 348

SkU

8                                     

2012/13:FPM151 Förordning om transporter av avfall KOM(2013) 516

MJU

9                                     

2012/13:FPM152 Efter 2015: mot en bred och integrerad strategi för finansiering av fattigdomsutrotning och hållbar utveckling KOM(2013) 531

UU

    

    

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

10                                 

2012/13:188 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition. Motionstiden utgår den 2 oktober

AU

     

    

          

Svar på interpellationer

Finansminister Anders Borg (M)

11                                 

2012/13:502 av Peter Persson (S)

Skattemedel till riskkapitalbolag

Statsrådet Maria Arnholm (FP)

12                                 

2012/13:497 av Gunvor G Ericson (MP)

Kvotering som medel för att uppnå jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

13                                 

2012/13:506 av Ylva Johansson (S)

Visstidsanställning

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.