Riksdagens revisorers förslag angående undanträngningseffekter

Framställning / redogörelse 1996/97:RR10

Förslag till riksdagen 1996/97:RR10

Riksdagens revisorers förslag angående

undanträngningseffekter

1996/97

RR10

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av undanträngningseffekter på arbetsmarknaden.

1 Inledning

Riksdagens revisorer har granskat undanträngningseffekter på arbetsmarknaden. Resultatet av granskningen har redovisats i rapport 1996/97:2 Undanträngningseffekter på arbetsmarknaden. Yttranden har inhämtats över rapporten. Rapporten och en sammanfattning av remissyttrandena bifogas denna skrivelse.

Docent Anders Forslund, Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, har på revisorernas uppdrag genomfört en studie av undanträngningseffekter. Rapporten bifogas som bilaga till denna skrivelse. I en bilaga till sitt remissyttrande kommenterar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1997-04-23 Bordläggning: 1997-04-24 Hänvisning: 1997-04-25 Motionstid slutar: 1997-05-12
Förslagspunkter (4)