1916 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG

Framställning / redogörelse 1916:RB

BERÄTTELSE

TILL

1916 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG

ANGÅENDE

RIKSBANKEN

RIKSDAGENS REVISORER

År 1915.

STOCKHOLM.

A.-B. V. A. NYMANS EFTERTRÄDARE.

1915.

Till 1916 års lagtima riksdag.

Av de vid 1915 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och

riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer har ledamoten av

riksdagens första kammare herr A. Åström avlidit och ledamoten av riksdagens andra

kammare herr K. V. Rydén hos fullmäktige i riksgäldskontoret anmält sig hindrad att

i revisionen deltaga. Med anledning härav har den av första kammaren utsedda första

suppleanten, undertecknad Nilsson, och den av andra kammaren utsedda förste suppleanten

herr P. M. Olsson i Blädinge, samt, efter det jämväl den sistnämnda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida