1918 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG

Framställning / redogörelse 1918:RB

BERÄTTELSE

TILL

1918 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG

ANGÅENDE

RIKSBANKEN

RIKSDAGENS REVISORER

År 1917.

STOCKHOLM.

A.-B. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARE.

1917.

Till 1918 års lagtima riksdag.

Av de vid 1917 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och

riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer hava ledamoten

av riksdagens första kammare friherre O. H. A. Fleming och ledamoten av riksdagens

andra kammare herr P. M. Olsson i Blädinge hos fullmäktige i riksgäldskontoret

anmält sig hindrade att deltaga i revisionen. Med anledning härav hava den av första

kammaren utsedda första suppleanten undertecknad Silfverschiöld. och den av andra

kammaren utsedda första suppleanten undertecknad Janson, blivit av bemälda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.