Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2010

Framställning / redogörelse 2010/11:RB1

Sammanfattning

Under 2010 hade följande ekonomiska utfall samt åtgärder och händelser stor betydelse för Riksbankens verksamhet:

Ekonomin i världen återhämtade sig under året. I Sverige var tillväxten hög och sysselsättningen ökade. Situationen på de globala finansiella marknaderna blev successivt bättre under året, men den statsfinansiella oron i Europa medförde att tillgången på likviditet tillfälligt försämrades på marknaderna i maj och juni samt i november och december.

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad på 0,25 procent fram till det penningpolitiska mötet i juni. Då höjdes reporäntan med 0,25 procentenheter och ytterligare tre höjningar följde. I slutet av året uppgick reporäntan till 1,25 procent. Reporäntebanan höjdes något på kort sikt i februari men sänktes något
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

statustext: bereds i utskott Inlämning: 2011-02-14 Bordläggning: 2011-02-17 Hänvisning: 2011-02-18 Motionstid slutar: 2011-03-04

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (1)