Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2012

Framställning / redogörelse 2012/13:RB1

Sammanfattning

Under 2012 hade följande ekonomiska utfall och händelser stor betydelse för Riksbankens verksamhet:

Utvecklingen i euroområdet fortsatte att påverka den svenska ekonomin. Tack vare starka statsfinanser behövde Sverige, till skillnad från flera andra europeiska länder, inte genomföra några finanspolitiska åtstramningar. Kronan förstärktes under året, vilket bidrog till att importpriserna och inflationstrycket sjönk. Den svaga utvecklingen i euroområdet medförde dock att tillväxten på de svenska exportmarknaderna dämpades och tillväxtutsikterna för hela den svenska ekonomin försämrades.

De statsfinansiella problemen i euroområdet påverkade i stor utsträckning utvecklingen på de finansiella marknaderna. Oron på marknaderna ökade under årets första månader, för att åter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2013-02-11 Bordläggning: 2013-02-14 Hänvisning: 2013-02-15 Motionstid slutar: 2013-03-01
Förslagspunkter (1)