AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET

Framställning / redogörelse 1918:Mo

MILITIEOMBUDSMANNENS

ÄMBETSBERÄTTELSE

AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET

»

ÅR 1918

STOCKHOLM 1918

1SAAC MARCUS’ BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

■jk
-

it. A

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sid.

Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning .......................... 7

Redogörelse för anhängiggjorda åtal och därmed jämförliga åtgärder.

A. Mål, som varit föremål för prövning hos domstol eller annan myndighet.

1. Underårig dömd till fängelsestraff för olovligt undanhållande............................. 17

2. Felaktigt utslag i tjuvnadsmål................. 20

3. Underårig dömd till fängelsestraff för olovligt undanhållande.............................. 23

4. Oriktigt förfarande vid tjänstekungörelsers införande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.