Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2007 samt riksbanksfullmäktiges verksamhet 2007

Framställning / redogörelse 2007/08:RB2

Sammanfattning

Enligt 10 kap. 3 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank ska fullmäktige till riksdagen och Riksrevisionen lämna förslag till disposition av Riksbankens vinst.

Fullmäktige tillämpar en beräkningsprincip som i korthet innebär att 80 procent av Riksbankens genomsnittliga resultat under de senaste fem åren, exklusive valutakurs- och guldvärdeeffekter, ska inlevereras till statsverket. För år 2007 föreslår därmed fullmäktige en inleverans om 3 600 miljoner kronor.

Fullmäktiges verksamhetsberättelse för 2007 redovisar att fullmäktige sammanträtt vid 16 tillfällen under året och övergripande vilka ärenden som behandlats samt vilken information som fullmäktige erhållit vid sammanträdena. Verksamhetsberättelsen anger även hur fullmäktige bedrivit sin kontrollerande funktion.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1

Innehållsförteckning 2

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

statustext: bereds i utskott Inlämning: 2008-02-08 Bordläggning: 2008-02-15 Hänvisning: 2008-02-18 Motionstid slutar: 2008-03-03

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (1)