Förslag till riksdagen 1989/90:13

Framställning / redogörelse 1989/90:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen

1989/90:13

Riksdagens revisorers förslag angående 1983 års

bostadsförbättringsprogram

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av 1983 års bostadsförbättringsprogram.

Programmet som enligt riksdagens beslut skall genomföras

under tiden 1983-1993 syftar till att skapa förutsättningar för det befintliga

bostadsbeståndets förnyelse. Det lägger tyngdpunkten vid underhåll, reparationer

och energisparåtgärder samt vid en ökad tillgänglighet till bostäderna

för äldre och handikappade.

Revisorerna har vid sin granskning funnit att bostadsförbättringsprogrammet

har bidragit till att ett förnyelsearbete på bostadsområdet intensifierats

och att delar av det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida