Förslag till riksdagen 1989/90:16

Framställning / redogörelse 1989/90:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen

1989/90:16

Riksdagens revisorers förslag angående

registrering och dokumentation av de statliga

museernas samlingar

Förs.

1989/90:16

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av de statliga museernas

registrering och dokumentation av sina samlingar.

Revisorerna konstaterar att kontrollen över de statliga museernas samlingar

i stort sett genomgående är bristfällig. För att åstadkomma en bättre

ordning förordar revisorerna att särskilda föreskrifter om registreringen av

samlingarna införs. Revisorerna har med stöd av praktiska försök på ett statligt

museum kunnat redovisa goda möjligheter att genomföra avsedd registrering

med hjälp av ADB.

Revisorernas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.