Förslag till riksdagen 1989/90:17

Framställning / redogörelse 1989/90:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen

1989/90:17

Riksdagens revisorers förslag angående

koncessionsavtalet om linjesjötrafik på Gotland

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av koncessionsavtalet

om linjesjötrafik på Gotland.

1 Sammanfattning

Revisorernas granskning omfattar följande frågor:

- formella fel vid upphandlingen

- avtalets kostnadskonsekvenser för staten

- avtalad servicenivå

- sysselsättningseffekter på Gotland

Vissa omständigheter vid upphandlingen ger anledning till kritik på formella

grunder. Revisorerna anser att upphandlingsförordningens regler skall gälla

också vid regeringens upphandling.

Transportrådets beslut att teckna en principöverenskommelse med Nordström
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida