Förslag till riksdagen 1989/90:9

Framställning / redogörelse 1989/90:9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen

1989/90:9

Riksdagens revisorers förslag angående stödet

till experimentbyggandet

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av stödet till experimentbyggandet.

Granskningen har främst avsett inriktningen och konstruktionen

samt byggforskningsrådets administration av stödet.

Granskningen visar att det finns många angelägna områden för experimentbyggande

som i dag inte får stöd och att det gått mycket trögt att initiera

experiment på andra områden än på energiområdet. Detta beror bl.a. på att

konstruktionen av stödet enbart har avpassats efter behovet att pröva nya

energilösningar och att det fungerar mindre väl utanför energiområdet. Brist

på medel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida