Förslag till riksdagen1988/89:26

Framställning / redogörelse 1988/89:26

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagen

1988/89:26

Riksdagens revisorers förslag om utvärdering av pörs

glesbygdsstödet 1988/89:26

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av frågor angående

utvärdering av glesbygdsstödet. Revisorerna har inriktat sin granskning på

att utröna hur glesbygdsstödet kan följas upp och utvärderas på ett mer

ändamålsenligt sätt.

Revisorernas granskning visar att uppföljning och utvärdering av glesbygdsstödet

måste förbättras i syfte att utgöra en mer ändamålsenlig del i

styrningen av stödet. Samordningsbehovet när det gäller uppföljning och

utvärdering av de olika stöd som utgår från anslaget Regionala utvecklingsinsatser

m.m. måste härvid beaktas.

Såväl länsmyndigheternas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.