Förslag till riksdagen1988/89:28

Framställning / redogörelse 1988/89:28

Sammanfattning

Förvaltningsstyrelsen föreslår på grundval av en rapport som utarbetats av en

parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp för ökat stöd till riksdagens ledamöter

en uppräkning av riksdagsledamöternas kostnadsersättning. I

enlighet med rapporten föreslås också att riksdagen skall mot viss ersättning

tillhandahålla teknisk utrustning till stöd för ledamöterna i deras arbete och

att stödet till partigrupperna för bidrag till ledamöter som deltar i möten,

internationella konferenser o.d. med parlamentarisk anknytning förbättras.

Uppräkningen beträffande kostnadsersättningen föreslås träda i kraft den

1 januari 1990, medan uppräkningen av stödet till partigrupperna föreslås

gälla fr.o.m. den 1 juli i år.

Arbetsgruppens förslag

En av förvaltningsstyrelsen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida