Förslag till riksdagen1988/89:28

Framställning / redogörelse 1988/89:28

Sammanfattning

Förvaltningsstyrelsen föreslår på grundval av en rapport som utarbetats av en

parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp för ökat stöd till riksdagens ledamöter

en uppräkning av riksdagsledamöternas kostnadsersättning. I

enlighet med rapporten föreslås också att riksdagen skall mot viss ersättning

tillhandahålla teknisk utrustning till stöd för ledamöterna i deras arbete och

att stödet till partigrupperna för bidrag till ledamöter som deltar i möten,

internationella konferenser o.d. med parlamentarisk anknytning förbättras.

Uppräkningen beträffande kostnadsersättningen föreslås träda i kraft den

1 januari 1990, medan uppräkningen av stödet till partigrupperna föreslås

gälla fr.o.m. den 1 juli i år.

Arbetsgruppens förslag

En av förvaltningsstyrelsen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.