Förslag till riksdagen

Framställning / redogörelse 1988/89:25

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Förslag till riksdagenRiksdagens revisorers förslag angående statistiken

över mervärdeskatt

Förs.

1988/89:25

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av statistiken över

mervärdeskatt. Granskningen är sista ledet i en övergripande studie av

statistiken över skatter och avgifter.

Revisorerna har undersökt vilken ekonomisk information i form av

statistik som finns rörande mervärdeskatten och hur den sammanställs och

publiceras. Av granskningen har framgått att statistiken för närvarande har

en mycket begränsad spridning men att det å andra sidan finns ett mycket

stort intresse för att en utbyggd och mera detaljerad statistik kommer till

stånd. Publiceringen av data
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.